Ecologische tuinomvorming

Laat ons samen zorgen voor meer en betere natuur

Bij duurzaam boombeheer staat de boom centraal.

Heel wat aandacht gaat naar duurzame aanleg, want dat vormt de basis voor het behoud van bomen. Essentieel is dat bomen pas op lange termijn volgroeid zijn. Bij aanleg moet rekening gehouden worden met de ruimte die een volwassen boom zowel boven- als ondergronds nodig heeft. Er wordt eenmalig de conditie van de bomen onderzocht. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek wordt een bomenplan gemaakt. Daar staat in op welke manier de bomen kunnen worden beschermd tegen ziektes en schade door schimmels en ongedierte. Ook wordt bekeken of de bomen ondersteunende voeding nodig hebben.

Tenslotte komt er in het bomenplan te staan wat er nodig is aan snoei om ongebreidelde groei te voorkomen.

Deze maatregelen zorgen er samen voor de dat bomen vele jaren lang goed en veilig deel uitmaken van de bebouwde omgeving.

Hoe meer bomen we kunnen behouden en aanplanten, des te beter voor het klimaat... toch?

We hebben onze diensten voor jou opgesomd

Bloemenweides

Snoeien van bomen is een een vak apart waar heel wat kennis bij komt kijken! Heeft u fruit-, knot-, of leibomen die aan een snoeibeurt toe zijn? Contacteer ons!

Hagen & Houtkanten

Helaas kan niet elke boom zijn volle ouderdom bereiken. In sommige gevallen moeten we overgaan tot het vellen of demonteren  van de boom.
aanplant van bomen

Bomen & bosjes

Bomen planten is leven in je tuin halen. Je kan al genieten van ze te zien groeien, maar je plant ze ook voor de komende generaties. Contacteer ons voor jouw nieuwe boom!

Bollengrasland 

Tijdens een VTA wordt de boom via een gestandaardiseerde methode beoordeeld en via een rapport wordt er duielijk omschreven wat er dient te gebeuren.

Water in de tuin

U kan ons tijdens een storm 24/7 bereiken voor echt dringende noodgevallen. Wij zullen steeds alles in het werk stellen om u zo snel mogelijk verder te helpen.

Fauna in de tuin

Bomen krijgen steeds vaker last van plagen. Dat heeft voor een stuk te maken met het veranderend klimaat, maar ook met de weerstand van de bomen.

Advies nodig?

Wil je graag het advies van een professional omtrent jouw bomen of bos?

Vraag dan een gratis plaatsbezoek en offerte aan!