top of page
Open Site Navigation

Boomverzorging & Bosbeheer

0497/82.43.01 (bij storm 24/7)

Indien u zich vragen stelt bij de gezondheid en/of stabiliteit van uw boom kunnen wij aan de hand van een aantal onderzoeken zijn conditie bepalen.

VTA (Visual Tree Assessment)
In de eerste plaats gaan we de boom onderzoeken via een eenvoudige visuele controle. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hamer en prikstok om holtes en gebreken te onderzoeken. Tijdens een VTA wordt de boom via een gestandaardiseerde methode beoordeeld (o.a. ontwikkeling van de kroon, aanwezigheid van wonden, aanwezigheid van dode takken, aanhechting van de takken, aanwezigheid van schimmels, ...). Wanneer uit de controle blijkt dat er mogelijks bepaalde problemen verder onderzocht moeten worden, kunnen we gebruik maken van gesofisticeerde technologie om gedetailleerder de conditie en stabiliteit van de boom in kaart te brengen.

KLIMINSPECTIE
Dit nader onderzoek kan nodig zijn bij bomen met een holte of een zichtbaar gebrek op hoogte.

Voor diepgaander onderzoek kunnen we gebruik maken van volgende methodes:
-) Picusmeting (stabiliteit van de stam onderzoeken via geluidsgolven)
-) ERT (elektronische weerstand meting, is een toevoeging op de picusmeting)
-) Trekproef (stabiliteit van de wortelkluit in beeld brengen)
-) Bodemonderzoek van de standplaats

Boomcontrole

bottom of page